چگونه می توان ناخالصی گرافیت پوسته پوسته را بررسی کرد؟

گرافیت پوسته حاوی ناخالصی های خاصی است ، سپس میزان کربن پوسته گرافیت و ناخالصی ها نحوه اندازه گیری آن است ، تجزیه و تحلیل ناخالصی های موجود در گرافیت پوسته ، معمولاً نمونه قبل از خاکستر یا هضم مرطوب برای حذف کربن ، خاکستر محلول با اسید ، و سپس تعیین می شود. محتوای ناخالصی ها در محلول امروز به شما خواهیم گفت که چگونه ناخالصی گرافیت پوسته تعیین می شود:
روش تعیین ناخالصی های گرافیت پوسته ، روش خاکستری است که دارای مزایا و برخی مشکلات است.

1. مزایای روش خاکستر.
روش خاکستری نیازی به استفاده از اسید خالص برای حل خاکستر ندارد ، بنابراین از خطر ورود عناصر اندازه گیری جلوگیری می شود ، بنابراین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

2. دشواری روش خاکستر.
تشخیص خاکستر گرافیت پوسته نیز دشوار است ، زیرا غنی سازی خاکستر نیاز به سوزاندن در دمای بالا دارد و در دمای بالا خاکستر به قایق نمونه می چسبد و جدا کردن آن دشوار است ، که منجر به ناتوانی در تعیین دقیق ترکیب و محتوای ناخالصی ها. روشهای موجود از این واقعیت استفاده می کنند که بوته پلاتین با اسید واکنش نشان نمی دهد و از ظروف پلاتینی برای سوزاندن گرافیت پوسته برای غنی سازی خاکستر استفاده می شود و سپس نمونه را مستقیماً با اسید در بوته گرم می کند تا نمونه حل شود. برای محاسبه میزان ناخالصی در گرافیت پوسته ، اجزای موجود در محلول را تعیین کنید. با این حال ، این روش محدودیت های خاصی دارد ، زیرا گرافیت پوسته حاوی مقدار زیادی کربن است ، که می تواند بوته پلاتین را در دمای بالا شکننده و شکننده کند و به راحتی باعث پارگی بوته پلاتین شود. هزینه تشخیص بسیار زیاد است و استفاده از آن دشوار است. از آنجا که ناخالصی های گرافیت پوسته با روش معمولی قابل تشخیص نیستند ، لازم است روش تشخیص بهبود یابد.


زمان ارسال: اوت-06-2021