فرهنگ

فرهنگ سازمانی ما

گرافیت Qingdao Furuite از زمان تأسیس در سال 2014 ، مساحت کارخانه ما به 50،000 متر مربع افزایش یافته است و گردش مالی در سال 2020 به 8،000،000 دلار آمریکا رسیده است. در حال حاضر ما به مقیاس خاصی از شرکت تبدیل شده ایم ، که ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ شرکت ما دارد:
1) نظام ایدئولوژیک
مفهوم اصلی "بقا بر اساس کیفیت ، توسعه بر اساس شهرت" است.
مأموریت سازمانی "ایجاد ثروت ، جامعه سودمند متقابل".
2) ویژگی های اصلی
جرات نوآوری داشته باشید: اولین ویژگی جسارت تلاش ، جرات فکر کردن جرات انجام دادن است.
پایبندی به حسن نیت: پایبندی به حسن نیت ویژگی های اصلی گرافیت Furuite چینگدائو است.
بهترین کار را انجام دهید: استانداردهای کار بسیار بالا هستند ، دنبال "اجازه دهید همه کارها به یک بوتیک تبدیل شوند".

Our-Corporate-Culture1
Our-Corporate-Culture2